Skip to main content

Предлагани мултимедийни продукти

Мултимедийните продукти предлагат възможност за представяне на голям обем информация по атрактивен начин, а именно съчетание на текст с графични изображения, звук, видео и анимация.Нашият творчески колектив предлага разработка на различни мултимедийни продукти.

  • мултимедийни презентации за корпоративни и продуктови представяния;
  • презентации във връзка със специални събития;
  • мултимедийни образователни продукти;
  • мултимедийни скрийнсейвъри (съдържат статични и анимирани изображения, както и звук - предлагаме изработване на фирмени и лични скрийнсейвъри ).

Предлагани продукти: