За да направите Вашата поръчка, моля използвайте нашия електронен магазин.
Цените на предлаганите продукти са показани по-долу по категории:
 

Софтуерни програми,

продукти и приложения
software-icon

               

Интернет услуги

(домейни, хостинг уебдизайн)
services2_1x

 
 

 

1001-2.gif

Софтуер за едностранно и двустранно счетоводство. Набор от сметкоплани за търговия, производство, строителство и транспорт.
Реализиран е на модулен принцип, обхващащ цялостната им дейност.
Всеки модул има функционалност – съответствуваща на съществуващата в момента административна, финансово-счетоводна, нормативна-правна уредба. Ежегодно софтуера се осъвременява в съответствие на промените в нормативните изисквания.
Внедряването на софтуера, наред с  дистанционно обучение на персонала, включва и адаптация със специфичната практика на институцията и съответната съсловна организация. Осъщестяваме първоначално зареждане на данните за институцията и наличните данни от регистъра.
При  реализацията на софтуера се използуват най-съвременните съществуващи технологии. Системните изисквания са достъпни за всяка една институция. Ние предоставяме всичко необходимо за нормалната работа на програмата. При отсъствие на подходящи компютри предлагаме на вниманието Ви комплексна оферта включваща и необходимата техника.
За повече информация може да разгледате следващите презентации на модулите на системата:

PF_Light_Buy_icon.jpg

Софтуера е предназначен за автоматизиране отчетността на търговски складове и магазини, индустриални и строителни складове, за подпомагане работата на материално-отговорни лица от различни по функция организации и институции и контрол върху дейността им.
Реализиран е на модулен принцип, обхващащ цялостната им дейност. В пълния комптект са включени:
-          Модул – склад за търговия на едро – олекотена версия.
-          Модул – склад за търговия на едро – професионална версия.
-          Модул – магазин  за търговия на дребно – олекотена версия.
-          Модул – магазин  за търговия на дребно – професионална версия.
-          Модул – склад хранителни продукти.
-          Модул – склад амбалаж.
-          Модул – склад нехранителни СМЦ.
-          Модул – склад гориво-смазочни материали.
-          Модул – склад строителни материали.
-          Модул – склад консумативи.
-          Модул – склад учебни материали и помагала.
-          Модул – склад лекарствени продукти и медицински консумативи.
-          Модул – склад постеловъчни и работно облекло.
-          Модул – склад други материали.
-          Модул – склад - други материали в употреба.
-          Модул – дълготрайни материалин активи.
 
Всеки модул има функционалност – съответствуваща на съществуващата в момента административна, финансово-счетоводна, нормативна-правна уредба. Ежегодно софтуера се осъвременява в съответствие на промените в нормативните изисквания.
 
Внедряването на софтуера, наред с  дистанционно обучение на персонала, включва и адаптация със специфичната практика на институцията и съответната община.
 
При  реализацията на софтуера се използуват най-съвременните съществуващи технологии. Системните изисквания са достъпни за всяка една институция. Ние предоставяме всичко необходимо за нормалната работа на програмата. При отсъствие на подходящи компютри предлагаме на вниманието Ви комплексна оферта включваща и необходимата техника.
 
Възможности на програмата:

·         използване на релационни бази данни
·         четене и запис на базите данни в Access формат
·         сортиране на таблиците в базата данни по определени колони
·         справки и търсене в базата данни
·         форми за основните търговски операции - доставки, покупки
·         работа с различни партньори и стопански организации
·         предпечатен преглед, избор на принтер и печат на таблици и форми
·         изчерпателна помощна информация

Предимства

·         компактен размер
·         бързодействие - базата данни се зарежда в RAM паметта за няколко секунди и след това всички операции се извършват бързо
·         приятен външен вид - анимирани бутони и менюта, приятни за окото цветове
·         изчистен облик - без излишни менюта и бутони, без дублиращи се функции
·         български интерфейс - улеснява работата с програмата на хора без познания по английски еик
·         интуитивна работа - менютата и опциите са раположени там, където ги очаквате
·         автоматични изчисления - програмата пресмята и попълва автоматично множество данни, с което ви оттървава от досадна работа

За повече информация може да разгледате следващите презентации на модулите на системата:

 

accessibility.jpg

Софтуера е предназначен за автоматизиране отчетността на социални институции.

Реализиран е на модулен принцип, обхващащ цялостната им дейност. В пълния комптект са включени:

-          Модул – такси, калкулации и каса.
-          Модул – склад хранителни продукти.
-          Модул – изготвяне хранителен план и калкулации за хранене.
-          Модул – склад амбалаж.
-          Модул – склад нехранителни СМЦ.
-          Модул – склад гориво-смазочни материали.
-          Модул – склад строителни материали.
-          Модул – склад консумативи.
-          Модул – склад учебни материали и помагала.
-          Модул – склад лекарствени продукти и медицински консумативи.
-          Модул – склад постеловъчни и работно облекло.
-          Модул – склад други материали.
-          Модул – други материали в употреба.
-          Модул – дълготрайни материалин активи.
-          Модул – административно-деловодна дейност.
-          Модул – дейности по трудотерапия и свободно време.
-          Модул – дейности рехабилитация и физиотерапия.

Всеки модул има функционалност – съответствуваща на съществуващата в момента административна, финансово-счетоводна, нормативна-правна уредба. Ежегодно софтуера се осъвременява в съответствие на промените в нормативните изисквания.

Внедряването на софтуера, наред с  дистанционно обучение на персонала, включва и адаптация със специфичната практика на институцията и съответната община.

При  реализацията на софтуера се използуват най-съвременните съществуващи технологии. Системните изисквания са достъпни за всяка една институция. Ние предоставяме всичко необходимо за нормалната работа на програмата. При отсъствие на подходящи компютри предлагаме на вниманието Ви комплексна оферта включваща и необходимата техника.

За повече информация може да разгледате следващите презентации на модулите на системата:

 Софтуера е предназначен за автоматизиране отчетността на Детски  градини - ОДЗ, ЦДГ, ЧДГ.


Реализиран е на модулен принцип, обхващащ цялостната им дейност. В пълния комптект са включени:

-          Модул – такси, калкулации и каса.
-          Модул – склад хранителни продукти.
-          Модул – изготвяне хранителен план и калкулации за хранене.
-          Модул – склад амбалаж.
-          Модул – склад нехранителни СМЦ.
-          Модул – склад гориво-смазочни материали.
-          Модул – склад строителни материали.
-          Модул – склад консумативи.
-          Модул – склад учебни материали и помагала.
-          Модул – склад лекарствени продукти и медицински консумативи.
-          Модул – склад постеловъчни и работно облекло.
-          Модул – склад други материали.
-          Модул – други материали в употреба.
-          Модул – дълготрайни материалин активи.
-          Модул – административно-деловодна дейност.
-          Модул – дейности по трудотерапия и свободно време.
-          Модул – дейности рехабилитация и физиотерапия.

Всеки модул има функционалност – съответствуваща на съществуващата в момента административна, финансово-счетоводна, нормативна-правна уредба. Ежегодно софтуера се осъвременява в съответствие на промените в нормативните изисквания.

Внедряването на софтуера, наред с  дистанционно обучение на персонала, включва и адаптация със специфичната практика на институцията и съответната община.

При  реализацията на софтуера се използуват най-съвременните съществуващи технологии. Системните изисквания са достъпни за всяка една институция. Ние предоставяме всичко необходимо за нормалната работа на програмата. При отсъствие на подходящи компютри предлагаме на вниманието Ви комплексна оферта включваща и необходимата техника.

За повече информация може да разгледате следващите презентации на модулите на системата:

 Софтуера е предназначен за автоматизиране отчетността на Детски ясли и млечни кухни.


Реализиран е на модулен принцип, обхващащ цялостната им дейност. В пълния комптект са включени:

-          Модул – такси, калкулации и каса.
-          Модул – склад хранителни продукти.
-          Модул – изготвяне хранителен план и калкулации за хранене.
-          Модул – склад амбалаж.
-          Модул – склад нехранителни СМЦ.
-          Модул – склад гориво-смазочни материали.
-          Модул – склад строителни материали.
-          Модул – склад консумативи.
-          Модул – склад учебни материали и помагала.
-          Модул – склад лекарствени продукти и медицински консумативи.
-          Модул – склад постеловъчни и работно облекло.
-          Модул – склад други материали.
-          Модул – други материали в употреба.
-          Модул – дълготрайни материалин активи.
-          Модул – административно-деловодна дейност.
-          Модул – дейности по трудотерапия и свободно време.
-          Модул – дейности рехабилитация и физиотерапия.

Всеки модул има функционалност – съответствуваща на съществуващата в момента административна, финансово-счетоводна, нормативна-правна уредба. Ежегодно софтуера се осъвременява в съответствие на промените в нормативните изисквания.

Внедряването на софтуера, наред с  дистанционно обучение на персонала, включва и адаптация със специфичната практика на институцията и съответната община.

При  реализацията на софтуера се използуват най-съвременните съществуващи технологии. Системните изисквания са достъпни за всяка една институция. Ние предоставяме всичко необходимо за нормалната работа на програмата. При отсъствие на подходящи компютри предлагаме на вниманието Ви комплексна оферта включваща и необходимата техника.

За повече информация може да разгледате следващите презентации на модулите на системата:
1001-7.gif
Софтуера е предназначен за автоматизиране отчетността на заведения за хранене.

Реализиран е на модулен принцип, обхващащ цялостната им дейност. В пълния комптект са включени:

-          Модул – такси, калкулации и каса.

-          Модул – склад хранителни продукти.

-          Модул – изготвяне хранителен план и калкулации за хранене.

-          Модул – склад амбалаж.
-          Модул – склад нехранителни СМЦ.
-          Модул – склад гориво-смазочни материали.
-          Модул – склад строителни материали.
-          Модул – склад консумативи.
-          Модул – склад учебни материали и помагала.
-          Модул – склад лекарствени продукти и медицински консумативи.
-          Модул – склад постеловъчни и работно облекло.
-          Модул – склад други материали.
-          Модул – други материали в употреба.
-          Модул – дълготрайни материалин активи.
-          Модул – административно-деловодна дейност.
-          Модул – дейности по трудотерапия и свободно време.
-          Модул – дейности рехабилитация и физиотерапия.

Всеки модул има функционалност – съответствуваща на съществуващата в момента административна, финансово-счетоводна, нормативна-правна уредба. Ежегодно софтуера се осъвременява в съответствие на промените в нормативните изисквания.

Внедряването на софтуера, наред с  дистанционно обучение на персонала, включва и адаптация със специфичната практика на институцията и съответната община.

При  реализацията на софтуера се използуват най-съвременните съществуващи технологии. Системните изисквания са достъпни за всяка една институция. Ние предоставяме всичко необходимо за нормалната работа на програмата. При отсъствие на подходящи компютри предлагаме на вниманието Ви комплексна оферта включваща и необходимата техника.

За повече информация може да разгледате следващите презентации на модулите на системата:

healthcare.jpg

Софтуера е предназначен за автоматизиране отчетността на лечебни заведения.
Реализиран е на модулен принцип, обхващащ цялостната им дейност. В пълния комптект са включени:
-          Модул – такси, калкулации и каса.
-          Модул – склад хранителни продукти.
-          Модул – изготвяне хранителен план и калкулации за хранене.
-          Модул – склад амбалаж.
-          Модул – склад нехранителни СМЦ.
-          Модул – склад гориво-смазочни материали.
-          Модул – склад строителни материали.
-          Модул – склад консумативи.
-          Модул – склад учебни материали и помагала.
-          Модул – склад лекарствени продукти и медицински консумативи.
-          Модул – склад постеловъчни и работно облекло.
-          Модул – склад други материали.
-          Модул – други материали в употреба.
-          Модул – дълготрайни материалин активи.
-          Модул – административно-деловодна дейност.
-          Модул – дейности по трудотерапия и свободно време.
-          Модул – дейности рехабилитация и физиотерапия.
Всеки модул има функционалност – съответствуваща на съществуващата в момента административна, финансово-счетоводна, нормативна-правна уредба. Ежегодно софтуера се осъвременява в съответствие на промените в нормативните изисквания.
Внедряването на софтуера, наред с  дистанционно обучение на персонала, включва и адаптация със специфичната практика на институцията и съответната община.
При  реализацията на софтуера се използуват най-съвременните съществуващи технологии. Системните изисквания са достъпни за всяка една институция. Ние предоставяме всичко необходимо за нормалната работа на програмата. При отсъствие на подходящи компютри предлагаме на вниманието Ви комплексна оферта включваща и необходимата техника.
За повече информация може да разгледате следващите презентации на модулите на системата:
doctor_nurse3.jpg
Софтуера е предназначен за автоматизиране отчетността на съсловните организации:

·         Български лекарски съюз;

·         Български фармацевтичен съюз;

·         Български зъболекарски съюз.

Реализиран е на модулен принцип, обхващащ цялостната им дейност. В пълния комптект са включени:

-          Модул – членски внос, такси и каса.
-          Модул – поддръжка и анализ на регистъра на регионалната колегия.
-          Модул – поддържане и анализ на СДО и квалификация.
-          Модул – автоматизирано издаване на удостоверение.
-          Модул – списък на специалностите и спарвки по тях.
-          Модул – склад стоково-материални ценности ( СМЦ).
-          Модул – СМЦ в употреба.
-          Модул – дълготрайни материалин активи.
-          Модул – административно-деловодна дейност.

Всеки модул има функционалност – съответствуваща на съществуващата в момента административна, финансово-счетоводна, нормативна-правна уредба. Ежегодно софтуера се осъвременява в съответствие на промените в нормативните изисквания.

Внедряването на софтуера, наред с  дистанционно обучение на персонала, включва и адаптация със специфичната практика на институцията и съответната съсловна организация. Осъщестяваме първоначално зареждане на данните за институцията и наличните данни от регистъра.

При  реализацията на софтуера се използуват най-съвременните съществуващи технологии. Системните изисквания са достъпни за всяка една институция. Ние предоставяме всичко необходимо за нормалната работа на програмата. При отсъствие на подходящи компютри предлагаме на вниманието Ви комплексна оферта включваща и необходимата техника.

За повече информация може да разгледате следващите презентации на модулите на системата:

Софтуера е предназначен за автоматизиране и опростяване дейностите по водене на регистрите и издаване на докуменити от лицензираните фирми за технически надзор.

1001-3.gif

Софтуера е предназначен за автоматизиране отчетността на организации осъщестяващи дейности по автотранспорт, механизация, строителна и минна дейност.

 

Реализиран е на модулен принцип, обхващащ цялостната им дейност. В пълния комптект са включени:
-          Модул – автотранспорт.
-          Модул – механизация.
-          Модул – изготвяне калкулации.
-          Модул – склад СМЦ.
-          Модул – склад авточасти.
-          Модул – склад гориво-смазочни материали.
-          Модул – склад строителни материали.
-          Модул – склад консумативи.
-          Модул – склад постеловъчни и работно облекло.
-          Модул – склад други материали.
-          Модул – други материали в употреба.
-          Модул – дълготрайни материалин активи.
-          Модул – административно-деловодна дейност.
 
Всеки модул има функционалност – съответствуваща на съществуващата в момента административна, финансово-счетоводна, нормативна-правна уредба. Ежегодно софтуера се осъвременява в съответствие на промените в нормативните изисквания.
 
Внедряването на софтуера, наред с  дистанционно обучение на персонала, включва и адаптация със специфичната практика на институцията и съответната община.
 
При  реализацията на софтуера се използуват най-съвременните съществуващи технологии. Системните изисквания са достъпни за всяка една институция. Ние предоставяме всичко необходимо за нормалната работа на програмата. При отсъствие на подходящи компютри предлагаме на вниманието Ви комплексна оферта включваща и необходимата техника.
 
За повече информация може да разгледате следващите презентации на модулите на системата: