1001s -
Services
& Solutions

софтуерни продукти и приложения, интернет WEB и APP

1001s logo

1001s - Services & Solutions
предлага:

  • Широка гама от софтуерни програми, продукти и приложения, предназначени за различни потребители. Ангажираме се и с изработване на конкретни софтуерни приложения по заявка на клиента.
  • Различни интернет услуги, като: регистрация на домейни, изработване на интернет сайтове, уеб дизайн и програмиране, интернет плащания, изработка на рекламни материали и други.
  • Актуална бизнес информация от България и ЕС. С умелото използване на съвременните ИТ осигуряваме бърз и лесен достъп до необходимата Ви информация.

Модул сервизно обслужване на противопожарни уреди (ППУ)

Модула е предназначен за търговци, извършващи сервизно обслужване на противопожарни уреди, осъществяват дейността си в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване на изискванията по т. 4.3, 4.4 и 5 от БДС ISO 11602-2 "Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване".

Осигурява поддържане на:

  • електронен дневник (приложение № 8)
  • автоматично се изготвя протокол (приложение № 9)
  • справка за предсточщи изпитвания и дейности (за недопускане пропускането на дейности за даден клиент)
  • електронен регистър на клиентите
  • регистър на персонала
  • въвждане на служебна информация за ППУ и др.

Вижте екрани от функционирането на модула:

ppu-1
ppu-2
ppu-3
ppu-4
ppu-5
ppu-6
ppu-7
ppu-dnevnik
ppu-protokol

1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions