1001s -
Services
& Solutions

софтуерни продукти и приложения, интернет WEB и APP

1001s logo

1001s - Services & Solutions
предлага:

  • Широка гама от софтуерни програми, продукти и приложения, предназначени за различни потребители. Ангажираме се и с изработване на конкретни софтуерни приложения по заявка на клиента.
  • Различни интернет услуги, като: регистрация на домейни, изработване на интернет сайтове, уеб дизайн и програмиране, интернет плащания, изработка на рекламни материали и други.
  • Актуална бизнес информация от България и ЕС. С умелото използване на съвременните ИТ осигуряваме бърз и лесен достъп до необходимата Ви информация.

СЪСЛОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ - Модул специалности

Тук са обединени дейностите по:

-           Списък и данни за специалносттите;

-          Генериране на отчети, справки и анализи;

-          Изготвяне на списък на членовете на съюза – по зададени критерии;

-          Въвеждане на служебна информация за институцията, номенклатурите, персонала, ръководството на колегията, базови параметри за програмата и др.;

-          За онагледяване на възможностите и действието на модула може да разгледате изгледи от функционалните екрани тук.
 
За онагледяване на възможностите и действието на модула може да разгледате изгледи от функционалните екрани тук.

 

 


Image

 


Image

 


Image

 


Image

 

 

 

 

 

 

1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions