1001s -
Services
& Solutions

софтуерни продукти и приложения, интернет WEB и APP

1001s logo

1001s - Services & Solutions
предлага:

  • Широка гама от софтуерни програми, продукти и приложения, предназначени за различни потребители. Ангажираме се и с изработване на конкретни софтуерни приложения по заявка на клиента.
  • Различни интернет услуги, като: регистрация на домейни, изработване на интернет сайтове, уеб дизайн и програмиране, интернет плащания, изработка на рекламни материали и други.
  • Актуална бизнес информация от България и ЕС. С умелото използване на съвременните ИТ осигуряваме бърз и лесен достъп до необходимата Ви информация.

Нормативи

Trudova-Medicina.com Trudova-Medicina.com

„Трудова медицина” се явява съвременна форма за електронна комуникация в областта на безопасност и здраве при работа. Предоставя възможност на Работодателя да следи актуалните промени и оптимизира дейностите си.

[readon2 url="http://www.trudova-medicina.com/"]Виж повече[/readon2]

1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions