1001s -
Services
& Solutions

софтуерни продукти и приложения, интернет WEB и APP

1001s logo

1001s - Services & Solutions
предлага:

  • Широка гама от софтуерни програми, продукти и приложения, предназначени за различни потребители. Ангажираме се и с изработване на конкретни софтуерни приложения по заявка на клиента.
  • Различни интернет услуги, като: регистрация на домейни, изработване на интернет сайтове, уеб дизайн и програмиране, интернет плащания, изработка на рекламни материали и други.
  • Актуална бизнес информация от България и ЕС. С умелото използване на съвременните ИТ осигуряваме бърз и лесен достъп до необходимата Ви информация.

Официални празници, работни и почивни дни през 2015 г.

В ДВ, бр. 94 от 14. 11. 2014 г. е обнародвано

Решение на Министерски съвет № 748 от 5 ноември 2014 г. за разместване на почивни дни през 2015 г.

С решението се обявява:

  • 2 януари (петък) за почивен ден, а 24 януари (събота) за работен ден.
  • 2 март (понеделник) за почивен ден, а 21 март (събота) за работен ден.
  • 21 септември (понеделник) за почивен ден, а 12 септември (събота) за работен ден.
  • 31 декември (четвъртък) за почивен ден, а 12 декември (събота) за работен ден.
1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions