Софтуер за технически надзор

Софтуера е предназначен за автоматизиране и опростяване дейностите по водене на регистрите и издаване на докуменити от лицензираните фирми за технически надзор.

Разработени модули за следните типове съоръжения и уреди:

01. Парни и водогрейни котли - ПК
02. Съдове, работещи под налягане - СН
04. Газови съоръжения и инсталации - ГИ
05. Повдигателни съоръжения - ПС
06. Асансьори - АС
03. Тръбопроводи за пара и гореща вода - ТП
07. Въжени линии и ски-влекове - ВЛ
08. Ацетиленови уредби - АцУ
09. Нефтопродуктопроводи и п. с. - НПП
10. Пълначни станции - СП
11. Регистърът на бутилките за тр. газове
12. Противопожарни уреди
20. Други регистри.

 

tn 01
tn 02
tn 03
tn 04
tn 05
tn 06
tn 07
tn 08
tn 09
tn 10
tn 11
tn 12
tn 13

1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions