Софтуер за технически надзор

Софтуера е предназначен за автоматизиране и опростяване дейностите по водене на регистрите и издаване на докуменити от лицензираните фирми за технически надзор.

Разработени модули за следните типове съоръжения и уреди:

01. Парни и водогрейни котли - ПК
02. Съдове, работещи под налягане - СН
04. Газови съоръжения и инсталации - ГИ
05. Повдигателни съоръжения - ПС
06. Асансьори - АС
03. Тръбопроводи за пара и гореща вода - ТП
07. Въжени линии и ски-влекове - ВЛ
08. Ацетиленови уредби - АцУ
09. Нефтопродуктопроводи и п. с. - НПП
10. Пълначни станции - СП
11. Регистърът на бутилките за тр. газове
12. Противопожарни уреди
20. Други регистри.

Продължете да четете

1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions