Модул Активи (групи 20, 30, 99)

Модула позволява интегрирана работа с активи на склад и в употреба, както следва:

Модули за активи от група 20:
• Модул сгради и земи - аналитично: административни сгради; производствени сгради; гаражи; прилежащи към сгради земи (2010,2031).
• Модул компютри и др. хардуер, съоръжения, машини и оборудване - аналитично по звена (институции) и по групи (2041,2049,2051,2060).
• Модул програмни продукти, патенти, лицензи и сродни права - аналитично по звена (институции) и по групи (2101,2102).

Модули за активи от група 30:
·         Модул медикаменти и лекарства - аналитично по складове и звена и по групи (30203).
·         Модул постеловъчен инвентар - аналитично по складове и звена и по групи (30205).
·         Модул консумативи и резервни части хардуер - аналитично по складове и звена и по групи (30207).
·         Модул други резервни части - аналитично по складове и звена и по групи (30208).
·         Модул други материали - аналитично по складове и звена и по групи (30209).
·         Модул консумативи - аналитично по складове и звена и по групи (30209). При необходимост може да се разделят на подгрупи.

Модули за активи от група 90:
·         Модул медикаменти и лекарства - аналитично по складове и звена и по групи (9099).С помощта на модули – склад нехранителни СМЦ  лесно се води аналитична отчетност по институции ползватели и стокови групи.

m-activi-1
m-activi-2
m-activi-21
m-activi-22
m-activi-23
m-activi-24
m-activi-25
m-activi-26
m-activi-27
m-activi-28
m-activi-29
m-activi-3
m-activi-30
m-activi-31
m-activi-32
m-activi-33
m-activi-34
m-activi-35
m-activi-36
m-activi-4
m-activi-5
m-activi-6
m-activi-7
m-activi-8

Модули за активи от група 20:
• Модул сгради и земи - аналитично: административни сгради; производствени сгради; гаражи; прилежащи към сгради земи (2010,2031).
• Модул компютри и др. хардуер, съоръжения, машини и оборудване - аналитично по звена (институции) и по групи (2041,2049,2051,2060).
• Модул програмни продукти, патенти, лицензи и сродни права - аналитично по звена (институции) и по групи (2101,2102).
 
Модули за активи от група 30:
·         Модул медикаменти и лекарства - аналитично по складове и звена и по групи (30203).
·         Модул постеловъчен инвентар - аналитично по складове и звена и по групи (30205).
·         Модул консумативи и резервни части хардуер - аналитично по складове и звена и по групи (30207).
·         Модул други резервни части - аналитично по складове и звена и по групи (30208).
·         Модул други материали - аналитично по складове и звена и по групи (30209).
·         Модул консумативи - аналитично по складове и звена и по групи (30209). При необходимост може да се разделят на подгрупи.
 
Модули за активи от група 90:
·         Модул медикаменти и лекарства - аналитично по складове и звена и по групи (9099).
 
С помощта на модули – склад нехранителни СМЦ  лесно се води аналитична отчетност по институции ползватели и стокови групи.
1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions