Модул – магазин – олекотена версия

Модула Ви позволява да извършвате 5 вида търговски операции: доставка, покупка, продажба, реализация и фактура.
Всяка от тях се извиква от меню Редактиране или чрез функционалните клавиши от F2 до F6. И петте операции позволяват бързо и лесно въвеждане на данни, импорт на данни от друга програма или от Интернет, превю и отпечатване на оригинал и копие от съответния формуляр, запис на данните за ползуване от друг модул или от друг софтуер за счетоводство.  Има възможност за избор на часа и датата (по подразбиране - текущата дата), както и начина на плащане. Всичко това се отразява в съответните регистри, откъдето в последсвие лесно можете да си направите справка за проведената търговска операция.Понеже повечето форми съдържат голям брой колони с цел по-голяма изчерпателност и точност, е предвиден метод за избор кои да са визуализират.

Осигурено е свободно търсене в текущо показаната таблица.Чрез поставяне на отметки в съответните квадратчета можете да зададете допълнителни настройки как да протече търсенето: дали да се търсят само цели думи или всякакви изрази, съдържащи зададения текст и дали да се взема под внимание регистъра на буквите.

Инструменти за справки. Въз основа на вашия избор на критерии в справката ще бъдат включени само тези записи, които съответствуват на Вашето желание. Ако не въведете нищо във формата, то в справката ще бъдат включени всички данни от избраната таблица. Можете да я прегледате, отпечатате или съхраните в XML файл така изготвената справка. 

За онагледяване на възможностите и действието на модула може да разгледате изгледи от функционалните екрани тук.ImageImageImageImageImageImage
1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions