Детски градини - модул такси и каса

Софтуерният продукт е разделен на модулен принцип, обхващащ цялостната им дейност. Модулите функционират самостоятелно.
Модул – такси, калкулации и каса има редица възможности:
o    В електронната присъствена книга е предвидено автоматизирано пренасяне на данните от последния ден с хранене на предходния месец. Зададен е официалния календар за съответната година. Вместо писане на присъствия се нанасят само промени в статуса на съответното дете или се нанасят отсъствията еднократно в края на месеца.
o    Автоматизирано се пренасят данните от електронна присъствена книга към Модул – такси, калкулации и каса.
o    Автоматизирано се изготвят Заповедта за събиране на таксите, Заповед за зачисляване на храна, отпечатване на вносните бележки (3 екземпляра на лист с автоматично генериране на уникални номера от предварително зададен диапазон), Таксова книга, съпроводителна ведомост, гаранционни вноски, такси, надвзети суми или суми за връщане за минал период и др.

m-tax-dg 01
m-tax-dg 02
m-tax-dg 03
m-tax-dg 04
m-tax-dg 05
m-tax-dg 06
m-tax-dg 07
m-tax-dg 08
m-tax-dg 09
m-tax-dg 10
m-tax-dg 11
m-tax-dg 12

1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions