А & М - Модул – автотранспорт

Тук са обединени дейностите по:

 -           Обработка на товарителници;

 -          Въвеждане на данни за МПС;

 -          Въвеждане на данни за водачи на МПС;

 -          Въвеждане на данни от измервания за извършената работа;

 -          Въвеждане на данни от пътни листа и тахошайби;

 -          Напълно автоматично изготвяне на месечени отчети за организация, период, автомобил, водач, обект, товари, корегирани данни в зависимост от измерванията;

 -          Справка за текущите показатели, справки по период, за дадени  организация, период, автомобил, водач, обект, товари  и др.;

 -          Генериране на отчети, справки и анализи за организация, период, автомобил, водач, обект, товари, по зададени критерии;

 -          Изготвяне на заповеди и протоколи;

 -         Въвеждане на служебна информация за организациите, номенклатурите, персонала, доставчиците, базови параметри за програмата и др.;

За онагледяване на възможностите и действието на модула може да разгледате изгледи от функционалните екрани тук.

 


Image

 


Image

 


Image

 


Image

 


Image

 


Image

 


Image

 


Image

 

  

1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions