Поверителност

Чрез този сайт не се събира лична информация, с изключение на разделите - онлайн магазин и система за поддръжка на нашите registrirani клиенти.

За условията ни по тези взаимоотнешения вижте повече в раздела: Условия на онлайн магазина.

При отговори на въпроси на читатели на страниците на сайта всяка информация, която би могла да се използва за идентификация на конкретна личност (име, електронен адрес и т.н.) се премахва.

Условия за ползване на сайта

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Публикуването на заявка в сайта www.1001s.net не изисква регистрация. Публикуването на заявка е БЕЗПЛАТНО, освен ако не желаете да се възползувате от платените опции на сайта.

Попълването от страна на потребителите на лични и фирмени данни е доброволно. Публикуваната доброволно информация ще бъде достъпна за всички потребители и посетители на сайта, с оглед нормалното функциониране на услугите.

Правилата за Ползване и Публикуване дават информация и съдържат правилата за ползване и правилата за публикуване на заявки в сайта. Всеки един потребител е обвързан от настоящите правила за цялото време на ползване на сайта, от първоначалното влизане до напускането му. Услугите се предлагат при условие, че потребителят приема без възражения правилата описани в този документ.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Като условие за ползване на услугите, Потребителите се задължават да не ползват предоставените услуги за каквато и да е дейност, забранена от закона. Правата и Задълженията на потребителите включват, но не се ограничават до:

Продължете да четете

Условията на онлайн магазина

1001s.net се ангажира да защитава информацията, предоставена от Вас. Тя се използва само, за да изпълним Вашата поръчка. Информацията, която изискваме от Вас е: e-mail адрес, телефон, данни за фактурата, плащането и доставаката, са ни необходими единствено за изпълнение на Вашето желание. До нея има достъп само екипът на 1001s.net.
Настоящият електронен магазин стриктно следва правилата за запазване в тайна личната информация на нашите клиенти според законите на Република България.
Данните въведени в електронния магазин няма да бъдат предоставяни на трети лица и няма да бъдат използвани за други цели, освен за издаване и проверка на документи относно Вашите поръчки.
В нашия електронен магазин се създава профил за всеки нов клиент, в който всеки клиент въвежда персоналните си данни и парола за достъп. Останлите клиенти на магазина нямат достъп до Вашата информация. Паролата за достъп е персонална и се записва в криптиран вид, така че ние също нямаме информация за нея. Ние не знаем Вашата парола. В случай, че забравите паролата си, системата ще генерира нова и тя ще Ви бъде изпратена. Съветваме Ви веднага да влезете във Вашия профил и да я смените с предпочитана от Вас парола.
Никой от нашия екип няма да поиска Вашата парола. Ако получите писмо или каквото и да е друго съобщение от наше име, в което се изисква да изпратите своята парола, моля приемете това писмо за злонамерен акт и информирайте нас или компетентните власти за това действие. Според законите на Република България, за да ви издадем фактура са ни необходими и Вашето ЕГН или Булстат на Вашата фирма. Тези данни няма да бъдат предоставяни на трети лица и няма да бъдат използвани от нас за други цели освен за издаване и проверка на документи относно вашите поръчки.
Моля въвеждайте верни и точни данни. Съществуват начини за проверка дали тези данни са валидни. Ние няма да толерираме некоректни клиенти. Според законите на Република България използавето на неверни данни с цел измама е наказуемо от закона.

Лицензна информация

За закупения софтуер се издава лицензен сертификат по образец.

Сертифгиката съдържа:

Сертификат
1001s - Services & Solutions
Лого
Дата
текст: 1001s - Services & Solutions е търговска марка на ЕТ „ Кирил Стоичков “ гр. Кюстендил
Фактура INVOICE №
Код и наименование на ПП,
в т. ч.
Софтуера е предназначен за автоматизиране отчетността на ................. Реализиран е на модулен принцип, обхващащ цялостната им дейност.
Модул ...........................
Описание;
Модул ...........................
Описание;
Модул ...........................
Описание;
и т.н.
Право на безсрочно ползване. Програмните продукти са предназначени за  ................................
Лицензията не позволява преотстъпване или препродаване на продукта.

1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions