Промяна на длъжности в националната класификация за професиите и длъжностите

28 Декември 2012

Съгласно Заповед №РД01-1002/19. 12. 12 г. на министъра на труда и социалната политика от 1 януари 2013 г. има нови длъжности и промяна в кодовете на някои длъжности в Националната класификация за професиите и длъжностите.

1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions