Какво влиза в сила от 1 януари 2020 година?

Справка за това какво влиза в сила през 2020 г.

От първия ден на новата година влиза в сила Законът за
държавния бюджет. Той бе приет окончателно от Народното събрание през
декември миналата година. Ето какво е предвидено в него и какво още
влиза в сила от 1 януари 2020 г. /

*Доходи*
През 2020 г. минималният размер на осигурителния доход ще бъде 610 лв. В
Закона за бюджета на ДОО е заложено минималният месечен размер на
осигурителния доход на земеделските стопани и тютюнопроизводители да
бъде в размер на 420 лв. и максимален месечен размер за осигурителен
доход – 3000 лв. Между 17 и 18% ще нараснат работните заплати на
педагогическите специалисти в образователната система от 1 януари 2020
г. С 15 % ще бъдат увеличени заплатите на социалните работници в
Агенцията за социално подпомагане през 2020 г.

*Пенсии*
От 1 януари до 30 юни 2020 г. минималният размер на пенсията за стаж и
възраст ще бъде 219,43 лв.

*Обезщетение за отглеждане на дете*
380 лв. остава размерът на паричното обезщетение за отглеждане на дете
до 2 г. през 2020 г. През 2019 г. размерът на майчинските също бяха 380 лв.

*Партийни субсидии*
Партийната субсидия за 2020 г. ше бъде 8 лв. на действително получен глас.

*Възстановява се висшето военновъздушно училищe*
България ще има свое Висше военновъздушно училище в Долна Митрополия.
Основен мотив за откриване на самостоятелно висше военновъздушно училище
е нарастващата необходимост от промяна на модела за подготовка на
специализирани кадри, отговарящи на съвременните изисквания на
Военновъздушните сили и авиацията. За училището бяха предвидени в
бюджета на държавата 3 млн. лв.

*Променя се входната точка за доставка на природен газ за България*
От 1 януари 2020 година се променя входната точка за доставка на
природен газ за България. „Булгаргаз” ще получава природен газ на пункт
за доставка „Странджа“. До миналата година входната точка за страната бе
Негру Вода.

*Актуализират се цените на ВиК услугите*
КЕВР прие решение актуализираните цени на ВиК услугите, касаещи почти
всички области на страната. Те влизат в сила от 1 януари 2020 г.

1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions