COVID-19 в България

Какво влиза в сила от 1 януари 2020 година?

Справка за това какво влиза в сила през 2020 г.

От първия ден на новата година влиза в сила Законът за
държавния бюджет. Той бе приет окончателно от Народното събрание през
декември миналата година. Ето какво е предвидено в него и какво още
влиза в сила от 1 януари 2020 г. /

*Доходи*
През 2020 г. минималният размер на осигурителния доход ще бъде 610 лв. В
Закона за бюджета на ДОО е заложено минималният месечен размер на
осигурителния доход на земеделските стопани и тютюнопроизводители да
бъде в размер на 420 лв. и максимален месечен размер за осигурителен
доход – 3000 лв. Между 17 и 18% ще нараснат работните заплати на
педагогическите специалисти в образователната система от 1 януари 2020
г. С 15 % ще бъдат увеличени заплатите на социалните работници в
Агенцията за социално подпомагане през 2020 г.

*Пенсии*
От 1 януари до 30 юни 2020 г. минималният размер на пенсията за стаж и
възраст ще бъде 219,43 лв.

*Обезщетение за отглеждане на дете*
380 лв. остава размерът на паричното обезщетение за отглеждане на дете
до 2 г. през 2020 г. През 2019 г. размерът на майчинските също бяха 380 лв.

*Партийни субсидии*
Партийната субсидия за 2020 г. ше бъде 8 лв. на действително получен глас.

*Възстановява се висшето военновъздушно училищe*
България ще има свое Висше военновъздушно училище в Долна Митрополия.
Основен мотив за откриване на самостоятелно висше военновъздушно училище
е нарастващата необходимост от промяна на модела за подготовка на
специализирани кадри, отговарящи на съвременните изисквания на
Военновъздушните сили и авиацията. За училището бяха предвидени в
бюджета на държавата 3 млн. лв.

*Променя се входната точка за доставка на природен газ за България*
От 1 януари 2020 година се променя входната точка за доставка на
природен газ за България. „Булгаргаз” ще получава природен газ на пункт
за доставка „Странджа“. До миналата година входната точка за страната бе
Негру Вода.

*Актуализират се цените на ВиК услугите*
КЕВР прие решение актуализираните цени на ВиК услугите, касаещи почти
всички области на страната. Те влизат в сила от 1 януари 2020 г.

Какво влиза в сила от 1 януари 2019 година?

С настъпването на Новата година и бюджетът на българина се променя. От днес минималната работна заплата скача с 50 лева. Предвидено е увеличение на месечните възнаграждения в редица сектори. В същото време обаче поскъпват продукти от първа необходимост. От днес повече пари ще трябва да заделяме и за вода.

През изминалата година бяха взети ключови решения на държавно ниво, които ще дадат отражение върху стандарта на живот в страната. През Новата година минималната работна заплата става 560 лева. Линията на бедност пък достига 348 лева.

Управляващите решиха още минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващи се да стане също 560 лева. А за земеделските стопани да стигне 400 лева. Максималният осигурителен доход за всички скача от 2 600 на 3 000 лева.

От днес по-високи заплати с около 20% очакват учителите. Минималната основна работна заплата за директор става 1 140 лева, а за учителите тя ще е между 920 и 1 005 лева.

В бюджета за 2019 година е предвидено увеличение и на месечните възнаграждения и за държавните служители - с 10%. Ще има повече също за военните, чиито заплати ще се изчисляват по нов начин. Те ще станат около 800 лева.

През Новата година ще има повече пари и за пенсионерите. Но от 1 юли. Минималната пенсия за стаж и възраст ще се повиши с 5,7% и ще стане малко над 219 лева. Таванът ще стигне до 1 200 лева. До юли минималната пенсия ще бъде 207 лева, а максималната 910 лева.

В същото време обаче от днес поскъпва водата в 27 населени места, като в редица градове цената на услугата вече ще е над 3 лева на кубик. Сред тях са Добрич, Силистра, Варна и Враца. А най-скъпа ще е водата в Шумен - 3 лева и 40 стотинки.

Повишава се цената и на природния газ с 3,5%, но от КЕВР увериха, че сметките парното няма да се увеличават. Очаква се поскъпване и на основни стоки заради по-високите цени на тока за индустрията.

Сред тях са месото, хлябът и млечните продукти. Бизнесът не може да смогне на големите сметки за ток. Все още се се знае със сигурност колко повече ще плащаме за храна, но прогнозите са, че увеличението ще е около 4-5%. Така, чрез всички тези промени, стандартът на живот на българите се променя. В коя посока обаче ще се наклони везната и дали ще се подобри икономиката все още е трудно да се прецени. Предстои да разберем.

Какво влиза в сила от 1 януари 2018 г.

В навечерието на Нова година “Трансмедия” припомня какви административни промени влизат в сила от 1 януари и как те засягат доходи и задълженията на гражданите.

Доходи

Увеличава се минималната работна заплата от 460 лв. на 510 лв.

Отпада скалата за определяне на диференцирани минимални осигурителни доходи съобразно облагаемия доход. Минималният месечен осигурителен доход на самоосигуряващите се лица за 2018 г. става 510 лв.

Увеличава се минималният осигурителен доход на регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители от 300 лв. на 350 лв.

Увеличава се размерът на обезщетението за отглеждане на малко дете от една до двегодишна възраст – от 340 на 380 лв.

Осигуряване

Напусналите работа по инициатива на работодателя срещу компенсация от поне 4 заплати, вече няма да получават пълно обезщетение за безработица

Минималният дневен размер на обезщетението за безработица се увеличава от 7.20 лв. на 9 лв. и се определя дневен максимален размер – 74.29 лв.

Променят се изискванията за право на парично обезщетение за безработица – внесени или дължими осигурителни вноски във Фонд Безработица най-малко 12 месеца от последните 18 месеца

Обезщетение за пълния период от 12 месеца ще може да се получава при над 15 г. осигурителен стаж с осигуряване за безработица, придобит за времето след 31 декември 2001 г. вместо за над 12 години

За правото на отпускане на обезщетение за безработица се изискват 15 месеца осигуряване през последните 18 месеца вместо досегашните 9 месеца от последните 15.

Всички осигурени, на които до 30 юни 2018 г. ще им остават по-малко от пет години преди пенсия, ще могат да се прехвърлят еднократно в НОИ до края на 2018 г.

Увеличава се размерът на осигурителната вноска за Фонд Пенсии с 1.00%

Транспорт

Периодът на валидност на годишната винетна такса от една година, вече ще счита  от деня на издаване на винетния стикер.

Въвежда се и нова тримесечна винетка с валидност три календарни месеца, считано от датата на издаването й, за пътни превозни средства под 3,5 тона.

Какво влиза в сила от 1 януари 2017 година


Влизат в сила новите правила за възраст при пенсиониране:

Жените ще се пенсионират при навършване на 61 г. и 35 г. и 2 м стаж, а мъжете - на 64 навършени години и осигурителен стаж от 38 г и 4 м.

Осигурителната вноска за пенсия се повишава с 1 процентен пункт за всички категории труд.

Минималният осигурителен доход за самоосигуряващи се се увеличава в зависимост от дохода, получен през 2016 г.:

  • до 5400 лв. - 460 лв.;
    от 5400.01 до 6500 лв. - 500 лв.;
    от 6500.01 лв. до 7500 лв. - 550 лв.;
    над 7500 лв. - 600 лв.


Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст става 161.80 лв.;
Минималната заплата се вдига от 420 лв. на 460 лв.

Линията на бедност през 2017 г. е 314 лв., с 14 лв. повече отколкото през миналата. 

Данъци

От 2017 г. има и ново облекчение - ако всички доходи от трудов договор се получават по банков път и 80% от тях също се харчат по банков път, ще се спести 1% от дължимия данък, но не повече от 500 лв. Облекчението ще се ползва при подаване на данъчните декларации за доходите от 2017 г. - в началото на 2018 г., като няма да е необходимо да се представят никакви документи са направените безкасови плащания.

Образование

От 1 януари 2017 г. дейностите по издаване на удостоверение APOSTILLE на образователни и удостоверителни документи, издадени от висшите училища, от институциите в системата на предучилищното и училищното образование и от Министерството на образованието и науката и неговите звена, ще се извършват от Националния център за информация и документация (НАЦИД). Досега дейностите по издаване на удостоверение APOSTILLE се извършваха в Министерството на образованието и науката.

Спорт

Влиза в сила новият списък за забранените за употреба препарати на Световната антидопингова агенция (WADA) за 2017 г. Към досегашния списък е добавен аримистан, описван също като андроста-3.50-диен7.17-дион, който попада в графата забранени хормони и метаболитни модулатори. Веществото може да се намери свободно в много страни на света. То се използва за намаляване на нивата на естроген, който може да стимулира растежа на мускулите. Предполага се, че субстанцията се намира в хранителни добавки, които са в свободна продажба.

Какво влиза в сила от 1 януари 2016 г

В първия ден на 2016 г. „Дневник“ по традиция припомня административните решения, които влизат в сила от днес или до края на годината и засягат личните доходи и задълженията на гражданите.

Влизат в сила новите правила за възраст и стаж за пенсиониране. Жените ще се пенсионират при навършване на възраст 60 г. и 10 месеца, възрастта при мъжете ще бъде 63 години и 10 месеца. С по два месеца се увеличава и необходимият стаж – 35 години и 2 месеца за жените и 38 години и 2 месеца за мъжете.

Увеличават се цените на винетките. Годишната винетка за леки автомобили става 97 лв. Месечната – 30 лв., а седмичната – 15 лв.

Влиза в сила и увеличената минимална работна заплата. Тя става 420 лв. Минималната часова работна заплата става 2.50 лв. при продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.

КЕВР утвърди и нова цена на природния газ. Той поевтинява с 2.32%.

Въвежда се и нов ред при документите за плащане на болнични и майчинство. Новият ред е регламентиран в Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (обн. ДВ, бр. 57 от 2015 г.), която влиза в сила от 1 януари 2016 г.

От 1 януари 2016 г. влизат в сила нови срокове за подаване на удостоверенията за изплащане на паричните обезщетения. За осигурителите срокът е до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който осигуреното лице е представило при тях документите. За самоосигуряващите се лица – до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който е издаден болничният лист, съответно, до 10-то число на месеца, следващ месеца, от който се иска изплащане на обезщетението.

Започва да работи и националният регистър за опасни съоръжения. Той ще се управлява от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) и ще цели да обхване 500 000 съоръжения.

Какво влиза в сила от 1 януари 2015 г.

Минималната работна заплата от днес става 360 лв., или с 20 лв. повече от тази през 2014 г. От 1 юли ще има още едно увеличение с 20 лв. и така през втората половина на годината ще достигне 380 лв.

По швейцарското правило, което беше въведено миналата година, от 1 юли ще има увеличение и на пенсиите. Формулата взима предвид инфлацията и ръста на средния осигурителен доход (или около 2%), като в закона за 2015 г. е записано, че минималната пенсия за стаж се вдига от 154.5 лв. на 157.44 лв.

Възрастта за пенсиониране в най-масовата трета категория остава същата като през 2014 г. - при навършени 60 години и 8 месеца от жените и 63 години и 8 месеца от мъжете. Изискваният стаж обаче се увеличава с 4 месеца - до 35 години за жените и 38 години за мъжете.

Нови минимални осигурителни прагове бяха договорени за 42 икономически дейности, като средното увеличение е с 4.4% спрямо 2014 г. За останалите дейности, в които синдикатите и работодателите не успяха да се споразумеят, държавата наложи увеличение от 4%. От тази година е премахнат необлагаемият праг от 340 лева за трудови доходи, който въведе правителството на БСП и ДПС.

За самоосигуряващите се се запазват досегашните прагове спрямо декларирания им облагаем доход за 2013 г.:  до 5 400 лв. - 420 лв.; до 6500 лв. - 450 лв.; до 7500 лв. - 500 лв.; над 7500 лв. - 550 лв. За тези, които не са извършвали дейност през 2013 г. или започват да се осигуряват през 2014 г. или 2015 г. прагът е минималният от 420 лв. на месец. Промяна в Кодекса за социалното осигуряване въвежда и ново задължение за самоосигуряващите се при довнасянето на осигурителни вноски в края на отчетната година. За разлика от преди, тези от тях, които са избрали да се осигуряват и за фонд "Общо заболяване и майчинство", ще дължат допълнително и за този фонд в края на годината.

Осигурителният доход за земеделците и тютюнопроизводителите става 300 лв. на месец при 240 лв. през миналата година.

Максималният осигурителен доход за всички, заети на трудов и/или граждански договор, се увеличава от 2400 лв. през 2014 г. на 2600 лв.  

Безспорно най-обсъжданото и противоречиво решение на новото правителство беше промяната в модела на пенсионното осигуряване. Според новия член 4б в преходните и заключителни разпоредби на бюджета за ДОО за 2015 г., хората родени след 31 декември 1959 г., които за пръв път започват работа, трябва да изберат дали да се осигуряват за втора пенсия в универсален пенсионен фонд или да разчитат единствено на солидарния фонд в НОИ. Вноските са в размер на 5% от брутната заплата при съотношение 2.8% за сметка на осигурителя и 2.2% за сметка на осигуреното лице. Изборът се прави еднократно в рамките на година и без право на отказ.  Според закона онези, които вече се осигуряват в универсалните фондове, също могат еднократно да прехвърлят парите си в НОИ, а редът и срокът за това ще определи Министерският съвет. 

Заради шума, който предизвика поправката, финансовият министър Владислав Горанов обеща до края на март да се направят още промени по текста, които да дават право на повторен избор. Онези, които започнат първа работа през следващите дни - а това важи най-вече за младите хора, ще бъдат осигурени само в НОИ. Реформаторският блок вече даде заявка, че ще внесе промени още в първите дни на януари. 

Няма промяна в процентите на осигурителните вноски за фонд "Пенсии". Те са 17.8% за родените преди 1 януари 1960 г. при запазено съотношение от 9.9% за сметка на работодателя и 7.9% за сметка на работника; и 12.8% за хората, родени след 31 декември 1959 г. - при съотношение 7.1 към 5.7%. Няма промяна в съотношението между работодател и работник - 60 към 40 - и за останалите осигурителни рискове, както и размера на вноските за тях.

Запазва се и режимът на изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност от работодателя – първите три работни дни се изплащат от работодателя в размер 70% от среднодневното брутно възнаграждение, а от четвъртия работен ден на настъпване на неработоспособността – от НОИ. Запазва се също и дневният минималния размер на обезщетението за безработица – 7.20 лв.

От тази година работодателите отново имат право да удържат 10% данък върху доходите на служителите си, получени извън трудовия договор, за последните три месеца от годината. Правилото хората сами да покриват този данък на следващата година беше с цел да могат да ползват отстъпката до 10 февруари. Промяната в Закона за данъците върху доходите на физическите лица вече предвижда хората с извънтрудови доходи да могат да избират дали данъка за октомври-декември да им се удържа от работодателя както е за всички останали месеци през годината, или както досега - да го декларират през следващата година и самите те да го платят.

Обезщетението за майчинство през втората година от раждането остава 340 лв., и също така се запазва максималният период на отпуска от 410 дни. От днес обаче се променя начинът на определяне на обезщетението в първата година след раждането. Досега то се изчисляваше върху дохода на майката за последните 18 месеца преди излизането по майчинство, но сега периодът се увеличава на 24 месеца.

Семействата с до три деца ще могат да ползват данъчни преференции през 2015 г. С 200 лева ще се намалява годишната данъчна основа на единия родител и съответно ще се плаща с 20 лева по-малко данък за едно дете. За две деца намалението на данъчната основа ще е 400 лева, а за три - 600 лева.
 
Въвежда се електронният болничен. Лекарите вече няма да издават хартиени болнични листове, а ще ги пращат онлайн до НОИ и до Електронния регистър на болничните листове, като прескачат работодателя. За пред фирмата ще се разпечатва документ на обикновен лист хартия, подобен на извинителна бележка, където са посочени датите и причината за отсъствието. Целта е да се ускори процеса по обработване и изплащане на обезщетенията. Досега срокът беше 15 дни след като работодателя подаде болничния в НОИ, а с новия софтуер и процедура той ще се сведе до 5 работни дни след постъпването на данните.

Лекарите, които нямат компютри или интернет в кабинетите си имат 6 месеца, за да си ги осигурят, а НОИ вече разпространи безплатния софтуер и инструкции за ползването му. От 2016 г. и работодателите също ще могат да подават допълнителните документи към болничния по електронен път, както и тези за майчинство. Те ще са задължени да пазят "извинителните бележки" за период от 3 години.

Здравноосигурителната вноска остава 8% от брутната заплата.

Данъкът върху доходите от лихви остава 8 на сто и през 2015 г. като освен депозитите, които са срочни сметки, ще се облагат всички лихви по банкови сметки на българските граждани. По план, ставката трябва да отпадне през 2017 г.

Хората, които купуват, прехвърлят или отписват моторни превозни средства от днес не е необходимо да ходят до местната данъчна администрация, защото могат да направят това в КАТ. Оттам всички промени ще бъдат предавани по електронен път на съответната администрация, където ще се изчислява размера на данъка и ще се известяват данъкоплатците.

В края на миналата година правителството одобри и график за поскъпването на акциза върху цигарите, който обаче няма да влезе в сила от тази година, за да не стимулира допълнително сивата икономика. Той предвижда достигане на минималните за ЕС нива на облагане от 90 евро за 1000 къса до 31 декември 2017 г. Планът е размерът на акциза да не е по-малък от 161 лв. за 1000 къса от 1 януари 2016 г., 168 лв. за 1000 къса от 1 януари 2017 г. и 177 лв. за 1000 къса от 1 януари 2018 г.

Търговският регистър
става по-достъпен. Вместо досегашната такса от 30 хиляди лева на година за достъп до пълната база данни, услугата вече струва 100 лева на година. Заедно с това есемесите за настъпила входяща регистрация за търговец в Търговския регистър, както и за Имотния регистър и за услугите от службите по вписванията, вече ще са безплатни. Който иска да се ползва от тези услуги, трябва да подаде заявление в съответния регистър, като за Търговския заявления за безплатно есемес известяване могат да подават само хората, които имат право да управляват и представляват фирмата, а за Имотния - само собствениците на имоти.

От 1 януари Агенцията по вписванията ще полага холограмни стикери, безплатни за бизнеса и гражданите, върху редица документи например върху удостоверенията за актуално състояние, ликвидация и несъстоятелност, всички други документи, които удостоверяват обстоятелства и съдържат мокър печат. Холограмни стикери ще се поставят и от документите, издавани от Имотния регистър.


Източник: "Дневник"

1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions