Официални празници, работни и почивни дни през 2015 г.

В ДВ, бр. 94 от 14. 11. 2014 г. е обнародвано

Решение на Министерски съвет № 748 от 5 ноември 2014 г. за разместване на почивни дни през 2015 г.

С решението се обявява:

  • 2 януари (петък) за почивен ден, а 24 януари (събота) за работен ден.
  • 2 март (понеделник) за почивен ден, а 21 март (събота) за работен ден.
  • 21 септември (понеделник) за почивен ден, а 12 септември (събота) за работен ден.
  • 31 декември (четвъртък) за почивен ден, а 12 декември (събота) за работен ден.
1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions